Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Štefánikova 247
150 00 Praha
GEO: 50.0735883, 14.403224
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 18 590 až 27 950 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Bakalářské


Další informace

Místo výkonu práce: Praha. Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková tel.: 296 336 796, email: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz.

Charakteristika činností služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání na základě oprávnění podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
- provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a podezření na výskyt onemocnění nebo poškození zdraví z pokrmů a potravin.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 3. 2017
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 2. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Západ".

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  356052480

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce