Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Vrchní referent oddělení hygieny práce
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Vrchní referent oddělení hygieny práce

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Vrchní referent oddělení hygieny práce v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Rytířská 404
110 00 Praha
GEO: 50.0846565, 14.4221122
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 15 780 až 23 730 Kč
Nabízený plat je pro profesi referent podprůměrný
Vzdělání Vyšší odborné


Další informace

Místo výkonu práce: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela,tel.:296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Žádosti je nutné podat do 16.2.2017 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Lze podat i elektonickou žádost s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím datové schránky IDDS: zpqai2i.
Charakteristika činností služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravoního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací, určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce
- posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik
- kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou
- dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsi, biocidy
- výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů
- podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  357085696

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce