Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Západ, Severozápad a Sever
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Západ, Severozápad a Sever

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Západ, Severozápad a Sever v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Měšická 646
190 00 Praha
GEO: 50.1233849, 14.50094
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 20 450 až 30 750 Kč
Nabízený plat je pro profesi vedoucí podprůměrný
Vzdělání Vysokoškolské


Další informace

Místo výkonu služby: Praha, kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela - personální oddělení, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1.3.2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01, Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever."
Související dokumenty:
1. žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení a zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
7. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Charakteristika činností služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58
- hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí pro děti a mladistvé, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin
- tvorba koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti
- plánování, organizování, řízení, metodické vedení a kontrola práce oddělení hygieny dětí a mladistvých
- zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
-vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení
- provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví
- metodické vedení a doškolování podřízených pracovníků, vedení potřebné dokumentace a evidence

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  358517504

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce