Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Měšická 646
190 00 Praha
GEO: 50.1233849, 14.50094
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 17 100 až 25 740 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Vyšší odborné


Další informace

Místo výkonu služby: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané do 1.3.2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01, Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih."
Související dokumenty:
1. žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
Charakteristika služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58
- hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí pro děti a mladistvé
- podílení se na tvorbě koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti
- zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení
- provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví
- vedení potřebné dokumentace a evidence

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  358700288

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce