Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Nechanského 590
160 00 Praha
GEO: 50.0947454, 14.3590999
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 18 590 až 27 950 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Vysokoškolské


Další informace

Místo výkonu služby:Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané do 7.3. 2017 zaslané prostřednictvím poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12,p.s. 203, Praha 1, 110 01, nebo osboně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebnního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad." K žádosti dále žadatel předloží:
1. žádost o přijetí do služebního poměru
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.
Charakteristika činností:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zabezbečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů nadměrného hluku a vibrací, jejich řešení a vypracování odborných stanovisek k problematice hluku.

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  362112768

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce