Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Rada oddělení protiepidemického - pobočka Jih
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Rada oddělení protiepidemického - pobočka Jih

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Rada oddělení protiepidemického - pobočka Jih v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Němčická 1112
142 00 Praha
GEO: 50.0248596, 14.4384922
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 17 100 až 25 740 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Vyšší odborné


Další informace

Místo výkonu služby: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané do 17.3. 2017 zaslané prostřednictvím poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12,p.s. 203, Praha 1, 110 01, nebo osboně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebnního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Rada oddělení protiepidemického - pobočka Jih." k žádosti dále žadatel předloží: strukturovaný životopis,
1. žádost o přijetí do služebního poměru
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.

Charakteristika činností služebního místa:
- výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností, dodržováním požadavků stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie
- provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření
- příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování podkladů pro vydání stanoviska
- příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- uplatňování sankčních opatření, koordinuje a vydává rozhodnutí, povolení a plní další úkoly státní správy
- analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění, hodnocení epidemiologické situace v místě a čase
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení.

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  362349824

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce