Moment ...
Shade

Agentka.cz Praha  Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad

01.05.2018

Společnost Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze hledá nové zaměstnance na pozici Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad v lokalitě Praha.

Zaměstnavatel Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa pracoviště Nechanského 590
160 00 Praha
GEO: 50.0947454, 14.3590999
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 18 590 až 27 950 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Vysokoškolské


Další informace

Místo výkonu služby: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18.4. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy " Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum".
K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis
Související dokumenty:
1. žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
7. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
8. listiny k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
Charakteristika činností služebního místa:
- posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení
- provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů nadměrného hluku a vibrací, jejich řešení a vypracování odborných stanovisek k problematice hluku.

Máte zájem o tuto práci?

Kontaktujte zaměstnavatele telefonicky a nebo mu přímo pošlete svůj životopis:

+420 296 336 796
Gabriela Jurčíková


ID nabídky:  365142016

Další nabídky práce společnosti Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Další nabídky práce v lokalitě Praha »

Zdroj:  Úřad práce