Moment ...
Shade

Agentka.cz Prachatice  Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zajišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zajišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích

01.05.2018

Společnost Český statistický úřad hledá nové zaměstnance na pozici Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zajišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích v lokalitě Prachatice.

Zaměstnavatel Český statistický úřad
Adresa pracoviště Vodňanská 329
383 01 Prachatice
GEO: 49.0164121, 14.0041582
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 17 360 až 26 110 Kč
Nabízený plat je pro profesi referent průměrný
Vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení)


Další informace

Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích
Služební působiště: Prachatice
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1).
Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 9. platové třídy
+ 1300 Kč zvláštní příplatek, osobní ohodnocení po složení úřednické zkoušky.
Charakteristika činností na služebním místě:
- koordinace zjišťování statistických údajů za stanovený soubor zpravodajských jednotek, - provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb,
- organizace a provádění statistických šetření u domácností (tazatelská činnost) uskutečňovaných v rámci státní statistické služby v příslušném regionu,
- zjišťování, pořizování, kontrola a opravy údajů v dotaznících statistických zjišťování u zpravodajských jednotek definovaných stanoveným výběrovým souborem,
- organizace a provádění mimořádných statistických šetření a odvětvových cenzů v příslušném regionu,
- řízení referentského osobního automobilu.
Služební úřad nabízí:
- možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu,
- pružnou pracovní dobu,
- 5 týdnů dovolené, další dny volna a zaměstnanecké výhody.
Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ve lhůtě do 26. dubna 2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad,
Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent v odd. terénních zjišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: ivana.pospisilova@czso.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1.Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
c) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
e) má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
2. Dosáhl středního vzdělání s m

"Tato nabídka
již byla obsazena."


ID nabídky:  418643456

Další nabídky práce společnosti Český statistický úřad

Další nabídky práce v lokalitě Prachatice »

Zdroj:  Úřad práce