Moment ...
Shade

Agentka.cz Olomouc  Kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC oddělení kontroly obcí a dotací na odboru kontroly
 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade
 

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC oddělení kontroly obcí a dotací na odboru kontroly

01.05.2018

Společnost Olomoucký kraj hledá nové zaměstnance na pozici Kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC oddělení kontroly obcí a dotací na odboru kontroly v lokalitě Olomouc.

Zaměstnavatel Olomoucký kraj
Adresa pracoviště Jeremenkova 1191
779 00 Olomouc
GEO: 49.591189, 17.276571
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 18 810 až 28 320 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Vyšší odborné
Požadujeme Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


Další informace

Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Charakteristika vykonávané práce: přezkoumávání údajů o ročním hospodaření územních samosprávných celků, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem u příspěvkových organizací podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Požadavky:
- dosažené vzdělání VOŠ, VŠ, obor vzdělání ekonomika výhodou
- znalosti oboru: podvojné účetnictví a rozpočetnictví územních rozpočtů a příspěvkových organizací, zákon o krajích
- zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou, praxe v oboru: 3 roky
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
- další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.kr-olomoucky.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC oddělení kontroly obcí a dotací na Odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení řízení lidských zdrojů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 18. 5. 2018 do 12:00 hodin, kontaktní pracovník - vedoucí odboru: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová, telefon: 585 508 810, email: z.puncocharova@kr-olomoucky.cz.
O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@kr-olomoucky.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízen

"Tato nabídka
již byla obsazena."


ID nabídky:  419774720

Další nabídky práce společnosti Olomoucký kraj

Další nabídky práce v lokalitě Olomouc »

Zdroj:  Úřad práce