Moment ...

Agentka doporučuje

Cílené kampaně
pro zaměstnavatele
celá Česká republika

Obchodní zástupce
Zdeněk Stach - Praha 9


Odborný/á referent/ka v oddělení právních vztahů k nemovitostem

10.10.2018

Společnost Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem hledá nové zaměstnance na pozici Odborný/á referent/ka v oddělení právních vztahů k nemovitostem v lokalitě Děčín.

Zaměstnavatel Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Adresa pracoviště Tržní 1906
405 02 Děčín
Zobrazit na mapě »
GEO: 50.7752144, 14.1976777
Úvazek pružná pracovní doba
Plat 16 000 až 24 120 Kč
Nabízený plat je pro profesi referent podprůměrný
Vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Další informace
[i] Místo výkonu práce:
Tržní č.p. 1906/24, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000060 - odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Děčín.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, cca do 31. 12. 2019). Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2018 nebo jiný termín podle dohody.Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy.Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:

- vyznačování doručených listin v příslušných protokolech
- zjišťování jejich způsobilosti k zápisu
- jednání s vlastníky a státními orgány, jejich obesílání.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 19. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000060 - odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Ilona Pálenská, e-mail: ilona.palenska@cuzk.cz, tel.: +420 475 246 513
Veškeré informace o VŘ: www.cuzk.cz v sekci volná místa.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění

"Tato nabídka
již byla obsazena."


ID nabídky:  445451776

Adresa nabídky: http://www.agentka.cz/cz/nabidka/445451776

Otevřít nabídku v samostatném okně

Další nabídky práce společnosti Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

Zdroj:  Úřad práce