Moment ...

Agentka doporučuje

Cílené kampaně
pro zaměstnavatele
celá Česká republika

Obchodní zástupce
Zdeněk Stach - Praha 9


Pracovník veřejnosprávního odboru

08.02.2019

Společnost Město Volyně hledá nové zaměstnance na pozici Pracovník veřejnosprávního odboru v lokalitě Volyně.

Zaměstnavatel Město Volyně
Adresa pracoviště náměstí Svobody 41
387 01 Volyně
Zobrazit na mapě »
GEO: 49.1658411, 13.8868781
Úvazek jednosměnný provoz
Plat 20 000 až 30 000 Kč
Nabízený plat je průměrný
Vzdělání Bakalářské

Další informace
Tajemnice Městského úřadu Volyně vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Pracovník veřejnosprávního odboru – agenda přestupkového řízení, administrace dotací pro spolky a sdružení na území města Volyně
Místo výkonu práce: město Volyně - Městský úřad Volyně
Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2019 nebo dohodou
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
-splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
-znalost práce na PC
-dobré komunikační schopnosti, zvládání konfliktních situací
Výhodou:
- praxe ve veřejné správě, zejm. v přestupkovém řízení
-osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování dle z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
-znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě, zejm. z. č. 250/2016 Sb., z. č. 500/2004 Sb., správní řád, z.č. 128/2000 Sb., o obcích
-řidičský průkaz sk. B
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti dle § 6 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění. K přihlášce je nutno přiložit doklady v souladu s § 6 odst. 4.
Platové podmínky:
-odměňování podle zák.č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. a NV č. 222/2010 Sb., vše v platném znění
-platová třída odpovídající druhu vykonávané práce : 10
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 20.února 2019 do 16:00 hod na adresu:
Městský úřad Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, nebo osobně na podatelnu MěÚ Volyně.
Uzavřenou obálku označte textem „NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení – přestupky“
Informace na tel. č. 383 317 213, 725 031 325, e-mail: benediktova@mu.volyne.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Předložené doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny.

"Tato nabídka
již byla obsazena."


ID nabídky:  462108928

Adresa nabídky: http://www.agentka.cz/cz/nabidka/462108928

Otevřít nabídku v samostatném okně

Další nabídky práce společnosti Město Volyně

Zdroj:  Úřad práce