Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - Čl. XXIV zákona č. 7/2009 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » Čl. XXIV zákona č. 7/2009 Sb.

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl. XXIV zákona č. 7/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Byl-li exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí a
nemovitostí vydán přede dnem účinnosti tohoto zákona, provede se
exekuce podle dosavadních právních předpisů.


Exekuční řád ›  Čl. XXIV zákona č. 7/2009 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000275