Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Čl. II zákona č. 344/2007 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Čl. II zákona č. 344/2007 Sb.

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl. II zákona č. 344/2007 Sb.

Přechodné ustanovení

Povinnost vyhotovit a ukládat listiny ukládané do sbírky listin v
českém jazyce podle § 38k odst. 4 obchodního zákoníku se nevztahuje na
listiny uložené do sbírky listin před dnem účinnosti tohoto zákona.


Obchodní zákoník ›  Čl. II zákona č. 344/2007 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301130