Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 66 zákona č. 104/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 66 zákona č. 104/2008 Sb.

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66 zákona č. 104/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Pokud hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 nebo
pokud valná hromada schválila smlouvu o fúzi za podmínek podle § 220m
odst. 1 nebo 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při
výkupu účastnických cenných papírů dosavadní právní předpisy.

2. Pokud vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy podle § 186a
odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při veřejném
návrhu smlouvy dosavadní právní předpisy.

3. Tomu, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona splňuje podmínky podle §
183i odst. 1, vzniká právo požadovat svolání valné hromady podle § 183i
odst. 1 podle nové právní úpravy.


Obchodní zákoník ›  § 66 zákona č. 104/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301131