Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Čl. III zákona 126/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Čl. III zákona 126/2008 Sb.

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYČl. III zákona 126/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Byla-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku uzavřena přede
dnem účinnosti tohoto zákona, použije se na změnu ovládací smlouvy a
smlouvy o převodu zisku a zánik závazků z nich, k nimž dochází na
základě právního úkonu, dosavadní právní úprava, jestliže tyto právní
úkony již byly schváleny příslušným orgánem smluvní strany nebo jejími
společníky.


Obchodní zákoník ›  Čl. III zákona 126/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301132