Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.II zákona č. 271/2001 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.II zákona č. 271/2001 Sb.

Čl.II zákona č. 271/2001 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Rozhodný příjem pro účely státní sociální podpory se stanoví podle
předpisů platných po dni účinnosti tohoto zákona, jde-li o dávky, na
které vznikl nárok po dni účinnosti tohoto zákona.

2. Odsouzené ženě náleží rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě ve
výkonu trestu nejdříve za kalendářní měsíc následující po dni účinnosti
tohoto zákona.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.II zákona č. 271/2001 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700242