Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.II zákona č. 125/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.II zákona č. 125/2003 Sb.

Čl.II zákona č. 125/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Podle čl. I bodu 1 se při stanovení rozhodného příjmu pro účely
státní sociální podpory postupuje od 1. října 2003.

2. Byla-li žádost o dávku nebo její výplatu podána oprávněnou osobou
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při posuzování
nároku na výplatu dávky nebo její části a nároku na dávku podle
právních předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Čl. I bod 4 se vztahuje na přeplatky na rodičovském příspěvku
vzniklé nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.II zákona č. 125/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700243