Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl. IX zákona č. 424/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl. IX zákona č. 424/2003 Sb.

Čl. IX zákona č. 424/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Údaje z informačního systému, písemnosti a spisy uvedené v čl. VIII
bodu 1, jejichž skartační lhůty neuplynuly ke dni 1. ledna 2004, jsou
Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící
státní sociální podporu povinny uschovat tak, aby k jejich skartaci
nedošlo před uplynutím 15 kalendářních let následujících po kalendářním
roce, v němž došlo k poslednímu uložení údajů do informačního systému
nebo v němž bylo pravomocně ukončeno správní řízení o dávkách státní
sociální podpory, jde-li o písemnosti a spisy týkající se státní
sociální podpory.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl. IX zákona č. 424/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700244