Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.II zákona č. 124/2005 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.II zákona č. 124/2005 Sb.

Čl.II zákona č. 124/2005 Sb.

Přechodné ustanovení

Výše dávek ze státní sociální podpory, které náleží ke dni účinnosti
tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu podle čl. I tohoto zákona,
jestliže oprávněná osoba do 3 kalendářních měsíců následujících po dni
účinnosti tohoto zákona prokáže, že její příjmy z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné činnosti a takové příjmy osob společně s ní
posuzovaných, k nimž bylo přihlédnuto při rozhodování o dávce, jsou
příjmy osob, které vykonávají činnost, která se považuje podle zákona o
důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nebo
jde o příjmy osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zákona o
důchodovém pojištění za činnost osob samostatně výdělečně činných
proto, že tuto činnost nevykonávaly soustavně.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.II zákona č. 124/2005 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700246