Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.II zákona č. 204/2005 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.II zákona č. 204/2005 Sb.

Čl.II zákona č. 204/2005 Sb.

Přechodné ustanovení

Nároky na rodičovský příspěvek v případě, že dítě navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku,
se posuzují podle čl. I od počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.II zákona č. 204/2005 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700247