Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.XV zákona č. 112/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.XV zákona č. 112/2006 Sb.

Čl.XV zákona č. 112/2006 Sb.

1. Výše dávek státní sociální podpory, na něž vznikne nárok přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se přepočtou podle zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, od splátky náležející za leden 2007.

2. Příspěvek na bydlení náležející podle dosavadních právních předpisů
se vyplatí naposledy za prosinec 2006, jde-li o nárok vzniklý podle
dosavadních právních předpisů.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.XV zákona č. 112/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700248