Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl. II zákona č. 113/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl. II zákona č. 113/2006 Sb.

Čl. II zákona č. 113/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení o pokutách, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

2. Rozhodný příjem pro účely dávek státní sociální podpory se stanoví
podle předpisů platných ode dne 1. dubna 2006, jde-li o dávky státní
sociální podpory, na které vznikl nárok po dni 31. března 2006, nebo
zjišťuje-li se výše rozhodných příjmů podle § 51 zákona o státní
sociální podpoře po dni 31. března 2006.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl. II zákona č. 113/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700249