Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.VII zákona č. 134/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.VII zákona č. 134/2006 Sb.

Čl.VII zákona č. 134/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Výše odměny pěstouna, na niž vznikl nárok přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se přepočte podle čl. VI tohoto zákona od
splátky dávky náležející za kalendářní měsíc následující po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc se vyplatí naposledy, jde-li o nárok na tento příspěvek za
předchozí kalendářní měsíc, v němž nabyl účinnosti tento zákon.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.VII zákona č. 134/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700250