Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Čl.XXIV zákona č. 261/2007 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Čl.XXIV zákona č. 261/2007 Sb.

Čl.XXIV zákona č. 261/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek
náležející ve výši podle zvláštních právních předpisů, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za prosinec
2007.

2. Úřady státní sociální podpory stanoví nárok na přídavek na dítě,
jestliže náležel ke dni 31. prosince 2007, podle zvláštních právních
předpisů účinných po 31. prosinci 2007 bez žádosti, nejpozději do konce
měsíce února 2008, není-li dále stanoveno jinak.

3. Nároky na dávky státní sociální podpory, které vznikly před 1.
lednem 2008, se posoudí za dobu před 1. lednem 2008 podle zvláštních
právních předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Rodičovský příspěvek poskytovaný podle zvláštních právních předpisů,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží od 1.
ledna 2008

a) v základní výměře do 3 let věku dítěte, jestliže nejmladší dítě v
rodině zakládající nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2008
dosáhlo 21 měsíců věku, a po dosažení 3 let věku tohoto dítěte náleží
rodičovský příspěvek ve snížené výměře do 4 let věku dítěte,

b) ve snížené výměře do 4 let věku dítěte, jestliže nejmladší dítě v
rodině zakládající nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2007
dosáhlo 3 let věku před 1. lednem 2008.

5. O nároku na rodičovský příspěvek podle čl. XXIII, jde-li o nárok na
rodičovský příspěvek, který náležel ke dni 31. prosince 2007 podle
zvláštních právních předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, rozhodne úřad státní sociální podpory na základě žádosti
o rodičovský příspěvek podané tomuto úřadu.

6. Rozhodný příjem s přihlédnutím k čl. XXIII bodům 2 a 3 se stanoví

a) od ledna 2008, jde-li o nárok na sociální příplatek nebo příspěvek
na bydlení,

b) nejdříve od ledna 2008, jestliže oprávněná osoba pro účely přídavku
na dítě prokáže výši příjmu uvedeného v čl. XXIII bodu 2 a prokáže, že
takový příjem přijala od osoby s ní společně posuzované pro nárok na
tento přídavek na dítě,

c) nejdříve od ledna 2008, jestliže oprávněná osoba pro účely přídavku
na dítě prokáže výši příjmu uvedeného v čl. XXIII bodu 3.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Čl.XXIV zákona č. 261/2007 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700251