Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.

Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.

1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného
dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím
fyzickým osobám před 1. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne
účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992
zůstávají v platnosti.

2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného
dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím
účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2
živnostenského zákona opravňují k provozování živností v rozsahu
oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru
nebo orgánem státní báňské správy.

4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických
zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto
zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti
vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických
zařízení". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění
vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem
státní báňské správy.

5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
zákona "Projektování elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění
vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují
za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s
tímto předmětem podnikání.

6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a
přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se
ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro
provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského
zákona: Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických
strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".

7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě
živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, uvedených v bodech 3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání
podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.


Živnostenský zákon ›  Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500252