Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.

Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.

Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí
živnostenské oprávnění neprodleně zruší.


Živnostenský zákon ›  Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500256