Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.

Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Živnostenská oprávnění vydaná v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315
"Zdravotnické prostředky" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zůstávají
v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že rozhodnutí o
udělení koncese a koncesní listiny se považují za průkazy
živnostenského oprávnění pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze
č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".


Živnostenský zákon ›  Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500260