Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.

Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž
základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto
zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti
"Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí
před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese,
předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují
odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle §
3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti
pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti
tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované
"Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se
považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47
živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená
řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto
zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500262