Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.

Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem 1. ledna 2004 pro
provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 214 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" se
od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro provozování
živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní
právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2
živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" je
živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem
nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle přílohy č. 2
živnostenského zákona ve znění čl. XII tohoto zákona. Tento úkon
nepodléhá správnímu poplatku.


Živnostenský zákon ›  Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500263