Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.III zákona č. 58/2005 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.

Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a
prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci
zdravotnických prostředků", která trvala ke dni účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění pro vázanou živnost "Nákup,
skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být
prodávány prodejci zdravotnických prostředků", průkaz živnostenského
oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na
žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49
živnostenského zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti
nepodléhá správnímu poplatku.


Živnostenský zákon ›  Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500266