Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.

Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci
živnosti „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ i činnost, která ode dne
účinnosti tohoto zákona není živností, může v této činnosti pokračovat
do 31. prosince 2010. Po uplynutí této doby oprávnění k provozování
této činnosti zaniká.

2. Odborná způsobilost doložená přede dnem účinnosti tohoto zákona pro
živnost „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ se považuje ode dne účinnosti
tohoto zákona za odbornou způsobilost pro živnost „Výroba a opravy
sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz,
měkkých bandáží“.


Živnostenský zákon ›  Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500276