Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.

Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15
pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady
připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace
ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad
rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.


Živnostenský zákon ›  Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500277