Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Výsledky vyhledávání  

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Hledání v zákonech ČR - dovolena

Na této stránce naleznete výsledky hledání ve vybraných zákonech ČR, které obsahují výraz dovolena

Zobrazit výsledky hledání pro:

DODATKOVÁ DOVOLENÁ - § 215
Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů...
Zákoník práce - ikona nove okno

Dovolená za odpracované dny - § 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v...
Zákoník práce - ikona nove okno

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - § 213
Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
Zákoník práce - ikona nove okno

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - § 212
Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci...
Zákoník práce - ikona nove okno

USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, A USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT - § 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, jsou § 2 odst. 6, § 14 odst....
Zákoník práce - ikona nove okno

Krácení dovolené - § 223
Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se...
Zákoník práce - ikona nove okno

Náhrada za dovolenou - § 222
Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům...
Zákoník práce - ikona nove okno

 
1 2 3
Další