Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky

Na této stránce naleznete Ústava České republiky v aktuálním znění.

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva



1/1993 Sb.

ÚSTAVA

ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. prosince 1992

Změna: 347/1997 Sb.

Změna: 300/2000 Sb.

Změna: 448/2001 Sb.

Změna: 395/2001 Sb.

Změna: 515/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

PREAMBULE

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

v čase obnovy samostatného českého státu,

věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i
státnosti československé,

odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast
rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností
vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický
stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské
společnosti,

jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,
hmotné a duchovní bohatství,

odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,

prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu
České republiky


Ústava České republiky ›  1/1993 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100000