Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - HLAVA PÁTÁ - Nejvyšší kontrolní úřad 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » HLAVA PÁTÁ - Nejvyšší kontrolní úřad

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaNejvyšší kontrolní úřad

Paragrafy:   Čl.97  

Čl.97

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu
hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje
prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.

(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti
stanoví zákon.


Ústava České republiky ›  HLAVA PÁTÁ - Nejvyšší kontrolní úřad

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100005