Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky

Na této stránce naleznete Ústava České republiky v aktuálním znění.

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samospráva1/1993 Sb.

Paragrafy:   Čl.1   Čl.2   Čl.3   Čl.4   Čl.5   Čl.6   Čl.7   Čl.8   Čl.9   Čl.10   Čl.10a   Čl.10b   Čl.11   Čl.12   Čl.13   Čl.14   Čl.15   Čl.16   Čl.17   Čl.18   Čl.19   Čl.20   Čl.21   Čl.22   Čl.23   Čl.24   Čl.25   Čl.26   Čl.27   Čl.28   Čl.29   Čl.30   Čl.31   Čl.32   Čl.33   Čl.34   Čl.35   Čl.36   Čl.37   Čl.38   Čl.39   Čl.40   Čl.41   Čl.42   Čl.43   Čl.44   Čl.45   Čl.46   Čl.47   Čl.48   Čl.49   Čl.50   Čl.51   Čl.52   Čl.53   Čl.54   Čl.55   Čl.56   Čl.57   Čl.58   Čl.59   Čl.60   Čl.61   Čl.62   Čl.63   Čl.64   Čl.65   Čl.66   Čl.67   Čl.68   Čl.69   Čl.70   Čl.71   Čl.72   Čl.73   Čl.74   Čl.75   Čl.76   Čl.77   Čl.78   Čl.79   Čl.80   Čl.81   Čl.82   Čl.83   Čl.84   Čl.85   Čl.86   Čl.87   Čl.88   Čl.89   Čl.90   Čl.91   Čl.92   Čl.93   Čl.94   Čl.95   Čl.96   Čl.97   Čl.98   Čl.99   Čl.100   Čl.101   Čl.102   Čl.103   Čl.104   Čl.105   Čl.106   Čl.107   Čl.108   Čl.109   Čl.110   Čl.111   Čl.112   Čl.113  

ÚSTAVA

ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. prosince 1992

Změna: 347/1997 Sb.

Změna: 300/2000 Sb.

Změna: 448/2001 Sb.

Změna: 395/2001 Sb.

Změna: 515/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

PREAMBULE

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

v čase obnovy samostatného českého státu,

věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i
státnosti československé,

odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast
rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností
vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický
stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské
společnosti,

jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,
hmotné a duchovní bohatství,

odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,

prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu
České republiky


Ústava České republiky ›  1/1993 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100000