Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.10b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.10b

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.10b

(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách
souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v
mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.

(2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové
mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich
jednací řády.

(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i
navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému
orgánu komor.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100020