Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.12 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.12

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.12

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví
zákon.

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100022