Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.22 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.22

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.22

(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu
prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví
zákon.

(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky,
nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s
funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo
senátora.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100032