Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.24 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.24

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.24

Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným
osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné
okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100034