Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.27 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.27

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.27

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké
sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich
orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo
senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární
pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory,
jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy
vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání
trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen
zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem;
nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání
zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první
následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou
platností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100037