Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.28 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.28

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.28

Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se
dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy
přestal být poslancem nebo senátorem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100038