Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.33 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.33

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.33

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat
zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by
jinak přijetí zákona.

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy,
státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a
mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.

(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident
republiky a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.

(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na
její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další
platnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100043