Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.34 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.34

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.34

(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává
prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po
dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po
dni voleb.

(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po
kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v
roce.

(3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo
Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak
vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina
členů komory.

(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního
období nebo jejím rozpuštěním.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100044