Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.38 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.38

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.38

(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a
komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké
sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise
nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat
svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována
jeho osobní účast.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100048