Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.40 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.40

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.40

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou
komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je
třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100050