Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.46 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.46

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.46

(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od
jeho postoupení.

(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat
se jím.

(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je
návrh zákona přijat.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100056