Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.47 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.47

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.47

(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká
sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen
nadpoloviční většinou všech poslanců.

(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s
pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění
schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.

(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění
schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém
byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen
nadpoloviční většinou všech poslanců.

(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo
vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100057