Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.50

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.50

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona
ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.

(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací
návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na
vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí.
Jinak platí, že zákon nebyl přijat.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100060