Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Ústava České republiky (1/1993 Sb.) - Čl.58 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Ústava České republiky » Čl.58

HLAVA PRVNÍ - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - Moc zákonodárná
HLAVA TŘETÍ - Moc výkonná
HLAVA ČTVRTÁ - Moc soudní
HLAVA ŠESTÁ - Česká národní banka
HLAVA SEDMÁ - Územní samosprávaČl.58

(1) Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců nebo deset
senátorů.

(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční
většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech
senátorů.

(3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech
poslanců a všech senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby.

(4) Do druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet
hlasů v Poslanecké sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší počet
hlasů v Senátu.

(5) Je-li více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů v
Poslanecké sněmovně, nebo více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší
počet hlasů v Senátu, sečtou se hlasy odevzdané pro ně v obou komorách.
Do druhého kola postupuje kandidát, který takto získal nejvyšší počet
hlasů.

(6) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných poslanců i nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

(7) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, koná se do
čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je zvolen ten z kandidátů druhého
kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a
senátorů.

(8) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se
nové volby.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/ustava-ceske-republiky/100068